ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเปิดเรียนในช่วงสานการณ์โควิด19
         เนื่องด้วยประกาศสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แจ้งให้โรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไปนั้น  นายสุทธิรัก  ผ้ายผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมน ได้ประชุมหารือกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นั้น มีมติในที่ประชุมให้เปิดทำการเรยนการสอนในวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยมีมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อย่างเข้มงวด ดังนี้
1. นักเรียนและผู้ที่มาติดต่อจะต้องผ่านการตรวจวัดไข้
2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3. หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
4. มีการเว้นรยะห่างทางสังคม
5. หากนักเรียนมีอาการเจ็บป่วยให้ผู้แกครองแจ้งครูประจำชั้นได้โดยตรง
6. หากนักเรียนมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยงให้แจ้งครูประจำชั้นให้ทราบด้วย

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2564,13:47   อ่าน 211 ครั้ง