ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แจ้งหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด19
เรียนท่านคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองทุกท่าน
        ด้วยมีหนังสือสั่งการจากท่าน ผอ.สพป.พช.2 ให้รร.ในสังกัด ให้งดจักิจกรรมการเรียนการสอนใน รร. ให้จัดกิจกรรมการสอนออนไลน์ ดังนั้นทางรร.บ้านโคกมน จึงจำเป็นต้องให้นักเรียน ไม่ต้องมารร.ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564  หรือจนกว่าจะมีหนังสือสั่งการให้ รร.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน รร.ได้ สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงที่ไม่ให้นักเรียนมาโรงเรียน ทางโรงเรียนบ้านโคกมนจะจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ พร้อมทั้งส่งใบงานให้นักเรียน โดยให้คณะครูประสานผู้ปกครองเครือข่ายในการเรียนออนไลน์และรับส่งงาน
        จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                     สุทธิรัก  ผ้ายผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมน
 
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2564,09:09   อ่าน 3286 ครั้ง