ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โรงเรียนบ้านโคกมนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

        โรงเรียนบ้านโคกมน นำโดยนายสุทธิรัก  ผ้ายผา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมน  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาวิชาทหาร ได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีกิจกรรมกล่าวคำถวายพระพร ลงนามถวายพระพร และร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ โรงเรียน นอกจากนั้นทางโรงเรียน ดำเนินการประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  พร้อมผ้าระบาย สีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตลอดเดือนมิถุนายน 2564


นายสุทธิรัก ผ้ายผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมน ประธานในพิธี
นายสุทธิรัก ผ้ายผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมน ประธานในพิธีลงนามถวายพระพร
นางสุพิชญา จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมน ลงนามถวายพระพร
คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดี
คณะบริหาร ครู บุคลากรทุกท่านและนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
คณะบริหาร ครู บุคลากรทุกท่านและนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ท่านรองผู้อำนวยการร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
นักศึกษาวิชาทหารร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
นักศึกษาวิชาทหารร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
คณะครูร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2564,23:06   อ่าน 90 ครั้ง