ภาพกิจกรรม
วันปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา2563

วันนี้เป็นวันที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มารับประกาศนียบัตรที่โรงเรียนกัน และหลังจากวันนี้ชีวิตวัยผู้ใหญ่ของนักเรียนทุกคนกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ในวันสำคัญ วันจบการศึกษาของนักเรียนทุกคน ท่านผู้บริหารและคณะครูก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน และขอแสดงความยินดีกับความพากเพียร อดทน และตั้งใจเรียนจนประสบความสำเร็จในวันนี้  

ลงวันที่ 7 เมษายน 2564

ท่านผู้อำนวยการ สุทธิรัก ผ้ายผา กล่าวเปิดพิธี
ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มอบของที่ระลึกแก่โรงเรียน
นักเรียนระดับชั้น ม.6 ถ่ายรูปรวมกับผู้บริหาร
นักเรียนระดับชั้น ม.3 ถ่ายรูปรวมกับผู้บริหาร
บรรยากาศก่อนจากลา
บรรยากาศก่อนจากลา
บรรยากาศก่อนจากลา
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,22:50   อ่าน 101 ครั้ง