ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ-เนตรนารี 2563
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564
โรงเรียนบ้านโคกมน ดำเนินการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และ ยุวกาชาด ประกอบด้วย ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด โดยกิจกรรมฐานต่างๆเป็นฐานวิชาการทางลูกเสือเพื่อทบทวนความรู้และการทำกิจกรรมกลุ่มหรือหมู่เพื่อฝึกความสามัคคี ในครั้งนี้ผู้บริหาร คณะครู และสภานักเรียน ร่วมกันดูแลความปลอดภัยของลูกเสือ-เนตรนารี ตลอดการดำเนินกิจกรรม สำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี้
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2564,00:39   อ่าน 76 ครั้ง