ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนช่วงโควิด19 รอบ 2
                โรงเรียนบ้านโคกมน  นำโดยนายสุทธิรัก  ผ้ายผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด19 สัปดาห์ที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 4-25  มกราคม 2564 โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ ON HAND  ON LINE และ ON DEMAND และมีการออกเยี่ยมบ้านและติดตามการเรียนของนักเรียน

โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,13:31   อ่าน 277 ครั้ง