ภาพกิจกรรม
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563

           โรงเรียนบ้านโคกมน นำโดยนายสุทธิรัก ผ้ายผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 

นายสุทธิรัก ผ้ายผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมน ร่วมลงนามถวานพระพร
นางนพวงค์ ปาระมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมน ร่วมลงนามถวานพระพร
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวานพระพร
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร
ผอ. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรและลงนามถวานพระ
ผอ. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563
นายสุทธิรัก ผ้ายผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมน ขุดหลุมเตรียมปลูกต้นทานตะวันที่วัดโคกมน
คณะสภานักเรียนร่วมกันปลูกต้นทานตะวันที่วัดโคกมน
สภานักเรียนช่วยกันปลูกต้นทานตะวันที่วัดโคกมน
นางนพวงค์ ปาระมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมน พร้อมด้วยสภานักเรียนร่วมกันปลูกต้นทานตะวันที่วัดโคกมน
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2563,14:21   อ่าน 43 ครั้ง